Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Planpackning Klinger-Sil

Klinger-Sil C 4430

Klinger-Sil C 4430

Användningsområde: För de flesta användningsområden där plana packningar förekommer kan Klinger Sil packningsmaterial användas. Det är ur ekologisk synpunkt säkert och miljövänligt. Det färdiga råmaterialet provas noggrant och regelbundet för att säkerställa hög kvalitet. Ett allround material som är bra för de flesta medier som, ånga vatten bensin, mineraloljor, lösningsmedel inkl. alifatiska, aromatiska och klorerade kolväten, utspädda syror och ett stort antal kemikalier. Tryck max: 100 bar

Temperaturområde: max: + 250 ºC

Klinger-Sil C 4438

Klinger-Sil C 4438

Användningsområde: För de flesta användningsområden där plana packningar förekommer kan Klinger Sil packningsmaterial användas. Det är ur ekologisk synpunkt säkert och miljövänligt. Det färdiga råmaterialet provas noggrant och regelbundet för att säkerställa hög kvalitet. Ett allround material som är bra för de flesta medier som, ånga vatten bensin, mineraloljor , lösningsmedel inkl. alifatiska, aromatiska och klorerade kolväten, utspädda syror och ett stort antal kemikalier. Arnerat med stål trådsinlägg. Lämplig för höga temperaturer med plötsliga tryckändringar. Tryck max: 100 bar

Temperaturområde: max: + 250º C