Lundgrens Sverige

Återställ ditt lösenord

Plast

PTFE plattor

PTFE plattor

Användningsområde: Tätningar, packningar, inom kemiska industrin, isolatorer, lödstöd, beläggningg i kokkärl. Kort karekteristik: PTFE är ett högkristalligt orienterbart material som utmärks framför allt av en utmärkt kemisk beständighet, mycket god temperaturbeständighet, låg friktionskoefficient, goda elektriska egenskaper och typisk "anti-klibb" (hög adhesion). De enda ämne som kemiskt angriper PTFE är alkaliemetaller, gasformig fluor samt vissa komplexa halogenföreningar vid höga temperaturer. Bland PTFE:s nackdelar kan nämnas kallflytning. Detta kan dock eliminelars något med olika tillsatsmedel t ex glasfiber.

Temperaturområde: Max användn.temp. 260ºC, Min användn.temp.-80ºC

Egenskaper: Densitet 2, 1 2, 2

PTFE rundstav

PTFE rundstav

Användningsområde: Tätningar, packningar, inom kemiska industrin, isolatorer, lödstöd, beläggning i kokkärl. PTFE är ett högkristalligt orienterbart material som utmärks framför allt av en utmärkt kemisk beständighet ,låg friktionskoefficient, goda elektriska egenskaper och typisk "anti-klibb" (hög adhesion). De enda ämnen som kemiskt angriper PTFE är alkaliemetaller, gasformig fluor samt vissa komplexa halogenföreningar vid höga temperaturer. Bland PTFE:s nackdelar kan nämnas kallflytning. Detta kan dock elimineras något med olika tillsatsmedel, t ex glasfiber.

Temperaturområde: Max användn.temp: 260ºC, Min användn.temp:-80ºC

Egenskaper: Densitet 2, 1 2, 2 - Längd = 1000 - 2000 mm

Polyeten  /  PE Rundstav

Polyeten / PE Rundstav

Användningsområde: Polyeten tillhör de s k olefinplasterna. Dess egenskaper varierar med bl a densitet och molekylvikt. En ökning av molekylvikten medför en förbättring av egenskaperna. Etenplast utmärks bl a av en utmärkt slagseghet, goda elektriska egenskaper, utomordentlig resistens mt de flesta lösningsmedel och materialet är helt beständigt mot vatten vilket medför mycket låg vattenupptagning Nackdelar kan vara att materialet krymper lätt, har relativt dålig utmattningshållfasthet och är känsligt spänningssprickbildning i vissa vätskor. PE HWST Ett högmolykulärt material med god seghet, låg friktionskofficient och god kemikalie resistens. PE HD 1000 Ett ultramolykulärt meb med förbättrade egenskaper jämfört med HWST.

Temperaturområde: Max anv temp: +80C Min anv temp -260C

Egenskaper: Densitet: 0,95

Polyeten  /  PE  /  1000 Plattor

Polyeten / PE / 1000 Plattor

Användningsområde: Polyeten tillhör de s k olefinplasterna. Dess egenskaper varierar med bl a densitet och molekylvikt. En ökning av molekylvikten medför en förbättring av egenskaperna. Etenplast utmärks bl a av en utmärkt slagseghet, goda elektriska egenskaper, utomordentlig resistens mt de flesta lösningsmedel och materialet är helt beständigt mot vatten vilket medför mycket låg vattenupptagning Nackdelar kan vara att materialet krymper lätt, har relativt dålig utmattningshållfasthet och är känsligt spänningssprickbildning i vissa vätskor. PE HWST Ett högmolykulärt material med god seghet, låg friktionskofficient och god kemikalie resistens. PE HD 1000 Ett ultramolykulärt meb med förbättrade egenskaper jämfört med HWST.

Temperaturområde: Max anv temp: +80C Min anv temp -260C

Egenskaper: Densitet: 0,95

PVC plattor C

PVC plattor C

Användningsområde: Kort karekteristik: Ren PVC är styv och hornliknande, men genom tillsats av mjukgörande, stabeliseringsmedel och fyllnadsmedel kan man erhålla olika kvaliteter alltifrån mycket mjuka till mycket hårda. PVC har utmärkt kemikalierisistent, men kan vara känslig för värme och ljus, även god dimensionsstabilitet, god åldringsbeständighet och goda elektriska egenskaper. Det finns en kvalitet av PVC som är skummad och expanderad. Fördelarna med detta matrial EXPO är att densiteten är så låg som 0,75 g/cm² och tack vare att cellerna slutna så är vattenupptagningen så gott som obefintlig. Användningsområde: Ventilationsanläggningar, fläktar, betkar, ytbehandlingskar, pumpar, elektriska installationsrör, slangar. EXPO: Skyltar, reklamställ, utställningsmontrar, paneler.

Temperaturområde: max användn.temp: 60ºC, min användn.temp: 0ºC

Egenskaper: Densitet:1,4 - Färg. Grå

PVC rundstav

PVC rundstav

Användningsområde: Kort karekteristik: Ren PVC är styv och hornliknande, men genom tillsats av mjukgörande, stabeliseringsmedel och fyllnadsmedel kan man erhålla olika kvaliteter alltifrån mycket mjuka till mycket hårda. PVC har utmärkt kemikalierisistent, men kan vara känslig för värme och ljus, även god dimensionsstabilitet, god åldringsbeständighet och goda elektriska egenskaper. Det finns en kvalitet av PVC som är skummad och expanderad. Fördelarna med detta matrial EXPO är att densiteten är så låg som 0,75 g/cm² och tack vare att cellerna slutna så är vattenupptagningen så gott som obefintlig. Användningsområde: Ventilationsanläggningar, fläktar, betkar, ytbehandlingskar, pumpar, elektriska installationsrör, slangar. EXPO: Skyltar, reklamställ, utställningsmontrar, paneler.

Temperaturområde: max användn.temp: 60ºC, min användn.temp: 0ºC

Egenskaper: Densitet:1,4 Färg. Grå

Acetal  /  POM

Acetal / POM

Användningsområde: Kort karekteristik Acetal finns både som homopolymer (känd som delrin) och som copolymer (bl a Hostaform). Acetal är en av de stryktåligaste termoplasterna, den är stark, styv och seg, har högutmattningshållfasthet,god slagseghet och goda friktions- och nötningsegenskaper. Acetal har lägre krypningstendens och vattenupptagning än polyamid och har god kemikalieresistens samt goda elektriska egenskaper. Skillnaderna mellan homopolymeren och copolymeren är bl a att copolymeren är mindre känslig för hydrolys och har bättre beständighet mot alkalier medan homopolymeren har bättre beständighet mot organiska lösningsmedel och organiska syror. Homopolymeren har även något bättre mekaniska egenskaper, utom slagseghet. Vanliga användningsområden: PUMPHJUL, LÄNKAR I TRANSPORTBAND, KUGGHJUL, DÖRRHANDTAG, RINGLAGER, FJÄDERELEMENT, GLIDLAGER, FINMEKANISKA DETALJER, PROPELLRAR, TILL FLÄKTAR.

Temperaturområde: Max.användn.temp. 110ºC - Min användn.temp. 150ºC

Egenskaper: Densitet: 1,43 Färg: Natur Finns även som plattor, tas hem på beställning

Akrylrör

Akrylrör

Polyamid / PA Stav

Polyamid / PA Stav

Användningsområde: Kort Karekteristik: Det finns många olika polyamider t ex PA 6, PA 66, PA 6G, PA 12. Amidplastrna kännetecknas av mycket god mekanisk hållfasthet, god nötningsbeständighet samt god beständighet mot oljor, fetter, bensin och organiska lösningsmedel men ej mot starka syror, halogener och oxidationsmedel. PA 66: Har hög kristallationsgrad vilket bidrar till att materialet blir hårt, har relativt låg friktionskoefficient, hög draghållfasthet och utmärkt nötningsbeständighet. Vattenabsorbationen är mycket hög, vilket medför variationer i slagseghet, dimensioner och materialet har även tendens till kallflytning. PA 6: Har i genomsnitt en något lägre draghållfasthet än PA 66, den är också mjukare och något mindre styv. I övrigt liknande egenskaper som PA 66. PA 6G: En speciell kvalitet av PA 6 som kan gjutas direkt ifrån monomeren vilket bl.a. innebär att man kan gjuta färdiga produkter direkt i en form och därigenom hoppa över bearbetningssteget. PA 11/12: har lägre

Temperaturområde: max. använd.temp: 100ºC - Min.avnändn.temp: -40ºC

Egenskaper: Densitet: 1,14